استارت تمرینات تراکتور برای بازی با شهر خودرو

مدیر وبسایت

2 سال پیش

تمرینات تراکتور برای بازی با شهر خودرو از امروز استارت خورد.

به گزارش دفتر ارتباطات و رسانه باشگاه فرهنگی، ورزشی و اقتصادی تراکتور، تمرین امروز (شنبه 30 آذر ماه) تراکتور از ساعت 12 زیر نظر ساکت الهامی آغاز شد.

بازیکنان نزدیک به 40 دقیقه تمرینات گرم کردن را زیر نظر دکتر جودکی نژاد - مربی بدنساز تیم انجام دادند تا از نظر بدنی در شرایط مطلوب قرار گیرند.

الهامی در ادامه تمرین تاکتیکی برای افزایش هماهنگی میان بازیکنان خطوط مختلف، سازماندهی حرکت تیمی در شرایط دفاع و حمله و ... برای شاگردانش تدارک دیده بود.

الهامی در پایان، تیمش را به دو گروه تقسیم کرد و در قالب بازی درون تیمی، برنامه‌های مورد نظرش برای فاز تدافعی تیم در بازی با شهر خودرو را مرور کرد.

اشکان دژاگه و یوکیا سوگیتا امروز دور زمین نرم دوی کردند.

اخبار مرتبط

حامیان تراکتور

تراکتور را دنبال کنید