انتصاب معاون فرهنگی باشگاه تراکتور

دبیر خبر

9 ماه پیش

انتصاب معاون فرهنگی باشگاه تراکتور

به گزارش رسانه رسمی باشگاه تراکتور، طی حکمی از سوی جمشید نظمی، محمد نصیری به عنوان معاون فرهنگی جدید باشگاه منصوب شد.

محمد نصیری پیش از این نیز سابقه فعالیت در این سمت را داشته است.

اخبار مرتبط

حامیان تراکتور

تراکتور را دنبال کنید