پیگیری تمرینات تراکتور برای بازی با صنعت نفت آبادان

دبیر خبر

6 ماه پیش

پیگیری تمرینات تراکتور برای بازی با صنعت نفت آبادان

 

تمرینات تیم تراکتور برای بازی با صنعت نفت آبادان پیگیری شد.

 

به گزارش رسانه رسمی باشگاه تراکتور، تمرین امروز (شنبه یکم آبان) تیم تراکتور زیر نظر فیروز کریمی در استادیوم اختصاصی باشگاه برگزار شد.

 

بازیکنان تراکتور پس از نرم دوی، گرم کردن بدن و کار با توپ، دستورات تاکتیکی ویژه بازی با صنعت نفت آبادان را مرور کردند.

 

همچنین بازی درون تیمی بخش پایانی تمرین بود که فیروز کریمی مدام نکات مدنظر کادرفنی را به شاگردانش گوشزد می‌کرد.

 

باز شدن پنجره نقل و انتقالاتی و ثبت قرارداد بازیکنانی که به تازگی به جمع تراکتور اضافه شدند، باعث افزایش انگیزه، روحیه و رقابت بین اعضای تیم شده است.

 

اخبار مرتبط

حامیان تراکتور

تراکتور را دنبال کنید