اعتراض باشگاه تراکتور به فسخ یک طرفه رضا شکاری

مدیر وبسایت

1 سال پیش

اعتراض باشگاه تراکتور به فسخ یک طرفه رضا شکاری

به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی، ورزشی و اقتصادی تراکتور، با توجه به اقدام رضا شکاری جهت فسخ یک طرفه قرارداد، باشگاه تراکتور اعتراض خود را نسبت به این اقدام اعلام کرده است.

بنا به دستور محمد علیپور، واحد حقوقی باشگاه تراکتور در راستای دفاع از منافع باشگاه اعتراض خود را نسبت به فسخ یک طرفه قرارداد رضا شکاری اعلام کرده و پیگیر این موضوع خواهد بود.

اخبار مرتبط

حامیان تراکتور

تراکتور را دنبال کنید