معرفی اعضای هیئت مدیره باشگاه تراکتور

مدیر وبسایت

1 سال پیش

معرفی اعضای هیئت مدیره باشگاه تراکتور

به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی، ورزشی و اقتصادی تراکتور، با تصمیم هیئت مدیره هلدینگ دریک، اعضای هیئت مدیره باشگاه تراکتور انتخاب شدند.

اسامی اعضای هیئت مدیره باشگاه تراکتور به شرح زیر است:

رئیس هیئت مدیره: عباس الیاسی

نایب رئیس و مدیرعامل: سجاد سیاح

اعضای هیئت مدیره: عبدالله رحیم لوی بنیس، فایق مجرد و حسین امین دخت

اخبار مرتبط

حامیان تراکتور

تراکتور را دنبال کنید