جدایی منصوریان از تراکتور

دبیر خبر

1 سال پیش

جدایی منصوریان از تراکتور

به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی، ورزشی و اقتصادی تراکتور، نظر به عدم تحقق اهداف تعیین شده در هنگام عقد قرارداد، هیئت مدیره باشگاه برای قطع رابطه قراردادی با علیرضا منصوریان به توافق رسید.

سرمربی جدید تیم فوتبال تراکتور متعاقبا معرفی خواهد شد.

اخبار مرتبط

حامیان تراکتور

تراکتور را دنبال کنید