مدیر اجرایی و قائم‌مقام مدیر باشگاه تراکتور منصوب شد

دبیر خبر

1 سال پیش

مدیر اجرایی و قائم‌مقام مدیر باشگاه تراکتور منصوب شد

به گزارش رسانه رسمی باشگاه تراکتور، دکتر علیرضا رحیمی، طی حکمی جعفر محرم‌پور را به سمت قائم‌مقام مدیر باشگاه و مدیر اجرایی منصوب کرد.

براساس حکم معاون ورزشی هلدینگ و مدیر باشگاه تراکتور، جعفر محرم‌پور به‌عنوان قائم‌مقام مدیر‌باشگاه و مدیراجرایی تراکتور(در حوزه‌ ورزشی) فعالیت خواهد کرد.

اخبار مرتبط

حامیان تراکتور

تراکتور را دنبال کنید