صیاد کوکبی به تراکتور پیوست

دبیر خبر

1 ماه پیش

صیاد کوکبی به تراکتور پیوست

به گزارش رسانه رسمی باشگاه تراکتور، صیاد کوکبی با عقد قراردادی رسمی به جمع شاگردان رسول خطیبی ملحق شد.

این بازیکن پس از طی مراحل قانونی و ثبت قرارداد در تمرینات تیم تراکتور حضور یافت.

اخبار مرتبط

حامیان تراکتور

تراکتور را دنبال کنید