انتصاب معاون حقوقی باشگاه تراکتور

دبیر خبر

11 ماه پیش

انتصاب معاون حقوقی باشگاه تراکتور

به گزارش رسانه رسمی باشگاه تراکتور، اسماعیل گودرزی که پیش از این نیز سابقه همکاری با باشگاه را داشت، بار دیگر به عنوان معاون حقوقی باشگاه تراکتور منصوب شد.  

رئیس هیئت مدیره باشگاه تراکتور طی حکمی، اسماعیل گودرزی را به عنوان معاون حقوقی منصوب کرد.

وی وکیل دادگستری بوده و سابقه ای 20 ساله در امور حقوقی دارد و همچنین به امور حقوقی فوتبال نیز مسلط است.

اخبار مرتبط

حامیان تراکتور

تراکتور را دنبال کنید