بازگشت واسعی به تمرینات تراکتور

دبیر خبر

10 ماه پیش

بازگشت واسعی به تمرینات تراکتور

به گزارش رسانه رسمی باشگاه تراکتور، سعید واسعی ظهر امروز (یکشنبه) با حضور در دفتر مدیرعامل، جلسه‌ای را با جمشید نظمی برگزار کرد.

پس از برگزاری این جلسه ویژه، مقرر شد سعید واسعی از امروز به تمرینات تیم فوتبال تراکتور ملحق شود.

بازگشت واسعی به تمرینات تیم تراکتور با نظر و تاکید فیروز کریمی انجام شده است.

اخبار مرتبط

حامیان تراکتور

تراکتور را دنبال کنید