هوادار؛ صدای شما رساست

دبیر خبر

1 سال پیش

هوادار؛ صدای شما رساست

تراکتور همیشه با پشتوانه میلیونی شما هواداران، تراکتور کبیر بوده است و ما نزدیک به یک سال است که این قدرت اجتماعی بی نظیر را در دیدارهای لیگ برتر کنار خود نداریم ولی فضای مجازی و دنیای دیجیتال انرژی مثبت شما هواداران واقعی را به ما رسانده است.

میدانیم که شما دلگیر هستید و ناراحت، حس و حال شما برای ما قابل درک است. هرچند دستان ما از رسیدن به بازار جهانی فوتبال کوتاه است اما عزم ما کوتاه نیست. با حمایت های شما هواداران تلاش میکنیم تا کم و کاستی های گذشته را با تفکر، هم اندیشی و حمایت شما جبران کنیم.
 
ما حمایت ها و انرژی های مثبت شما را در پشتیبانی از تیم خود، بازیکنان، کادرفنی و علی الخصوص کاپیتان مسعود شجاعی را دیدیم و به خود بالیدیم. این عاشقانه های شما بار مسئولیت ما را دو چندان کرد تا برای ساخت تراکتوری غرور آفرین از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.

ما به هواداران تیم محبوب آسیا، بی نهایت های واقعی تراکتور ایمان داریم و از شما میخواهیم که به خادمان خود ایمان داشته باشید و دست در دست هم تراکتوری در شان نام آذربایجان بسازیم. از بزرگی هوادارنمان همانقدر کافیست که رقیبان از تصاویر شما برای خود استفاده میکنند.

باشاریلار گلیب گئدر، اصالتین بیزه یئتر .

اخبار مرتبط

حامیان تراکتور

تراکتور را دنبال کنید