معاونان ورزشی و اقتصادی باشگاه تراکتور منصوب شدند

مدیر وبسایت

1 سال پیش

معاونان ورزشی و اقتصادی باشگاه تراکتور منصوب شدند

به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی، ورزشی و اقتصادی تراکتور، بر اساس تصمیم سجاد سیاح، معاونان ورزشی و سرمایه گذاری و اقتصادی باشگاه منصوب شدند.

بر این اساس، هوشنگ نصیرزاده معاون ورزشی باشگاه خواهد بود و حسین امین دخت نیز به عنوان معاون سرمایه گذاری و اقتصادی فعالیت می‌کند.

اخبار مرتبط

حامیان تراکتور

تراکتور را دنبال کنید