برگزاری جلسه هیئت مدیره و مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل جدید باشگاه تراکتور

مدیر وبسایت

1 سال پیش

برگزاری جلسه هیئت مدیره و مراسم تودیع و معارفه  مدیرعامل جدید باشگاه تراکتور

برگزاری جلسه هیئت مدیره و مراسم تودیع و معارفه  مدیرعامل جدید باشگاه تراکتور

برگزاری جلسه هیئت مدیره و مراسم تودیع و معارفه  مدیرعامل جدید باشگاه تراکتور

برگزاری جلسه هیئت مدیره و مراسم تودیع و معارفه  مدیرعامل جدید باشگاه تراکتور

برگزاری جلسه هیئت مدیره و مراسم تودیع و معارفه  مدیرعامل جدید باشگاه تراکتور

برگزاری جلسه هیئت مدیره و مراسم تودیع و معارفه  مدیرعامل جدید باشگاه تراکتور

محمد علیپور پس از پایان مراسم تودیع و معارفه با حضور در دفتر باشگاه تراکتور به اعضای باشگاه معرفی شد. وی در ادامه به همراه اعضای هیئت مدیره به دیدار حاج قدرت زنوزی، پدر مالک باشگاه رفت.

مدیرعامل جدید باشگاه تراکتور همچنین در جلسه ای با اعضای کادر فنی تیم بزرگسالان نیز شرکت کرد.

اخبار مرتبط

حامیان تراکتور

تراکتور را دنبال کنید