تمدید قرارداد عباس‌زاده با تراکتور؛ آقای گل ماندنی شد

دبیر خبر

8 ماه پیش

تمدید قرارداد عباس‌زاده با تراکتور؛ آقای گل ماندنی شد

به گزارش رسانه رسمی باشگاه تراکتور، محمد عباس‎‌زاده که برای لیگ بیست و یکم با باشگاه قرارداد داشت، بعد از ظهر امروز با حضور در دفتر مدیرعامل، قرارداد خود را یک فصل دیگر تمدید کرد.

قرارداد جدید آقای گل تیم تراکتور با این باشگاه یک ساله است و بر این اساس، عباس‌زاده طبق قرارداد جدید تا پایان لیگ بیست و دوم (۰۲-۱۴۰۱) در تراکتور توپ خواهد زد.

اخبار مرتبط

حامیان تراکتور

تراکتور را دنبال کنید